ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Identyfikacja oczekiwań studentów

Studenci siedzący na korytarzu uczelni. Widać duże kartki papieru z kolorowymi notatkami.

Uczelnia posiada procedurę identyfikacji oczekiwań studentów oraz oceny poziomu ich spełnienia. Wyniki tego badania wykorzystywane są do doskonalenia oferty dydaktycznej Uniwersytetu.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 235 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie procedury identyfikacji oczekiwań studentów oraz oceny poziomu ich spełnienia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 378)

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020