Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Wizytacje zdalne PKA – raport z badań

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2, Polska Komisja Akredytacyjna w marcu 2020 roku przystąpiła do oceny jakości kształcenia na studiach wyższych, w trybie zdalnym. W okresie od 22 lutego 2021 r. do 10 marca 2021 r zostało przeprowadzone badanie oceny przeprowadzanych zdalnie wizytacji z perspektywy uczelni oraz zespołów oceniających PKA.

Efektem badania jest raport zamieszczony na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Raport z badań PKA

 

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020