Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich

Szkolenia dla nauczycieli akademickich z podnoszenia kompetencji dydaktycznych są reakcją na zapotrzebowanie zgłoszone w ankiecie przeprowadzonej w kwietniu 2022 roku wśród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach w grupach dydaktycznej lub badawczo-dydaktycznej oraz prodziekanów właściwych ds. kształcenia. Diagnoza potrzeb szkoleniowych jest realizowana w ramach strategii UMK na lata 2021-2026 (Działanie kluczowe II.5.4.). Szkolenia są finansowane w ramach projektu Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (POWR.03.05.00-00-Z306/18-00). Udział w szkoleniach jest dobrowolny i bezpłatny.

Oferta szkoleń

Raporty

Diagnoza potrzeb w zakresie aktualizacji i rozwijania kompetencji metodycznych kadr dydaktycznych UMK (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród prodziekanów ds. kształcenia)

Diagnoza potrzeb w zakresie aktualizacji i rozwijania kompetencji metodycznych kadr dydaktycznych UMK (na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich)

Wyniki ankiet po szkoleniach – statystyka

 

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020