Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Portal badania jakości na UMK

Tytuł projektu: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II – modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Działanie: POWR.03.05.00-00-Z306/18. Zadanie 13 „Moduł 6 – Portal badania jakości na UMK

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.09.2023

Cele projektu: wdrożenie jednolitego elektronicznego systemu przekazywania danych dotyczących jakości kształcenia, tak aby w oparciu o nie: Władze Uczelni, Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia, dziekani wydziałów i wydziałowi koordynatorzy ds. jakości kształcenia, mogli podejmować decyzje dotyczące działań projakościowych. Portal Futuro zastąpi dotychczasowe, cząstkowe bazy danych, odnoszące się do różnych badań w systemie jakości. Jest zintegrowaną platformą służącą przechowywaniu, analizie i wizualizacji danych, posiadającą odpowiednio zabezpieczony system nadawania uprawnień dostępu.

Opis projektu:

  1. Stworzenie ujednoliconej platformy do analizy i wizualizacji danych w usłudze Power BI (Portal Futuro), zawierającej wyniki wszystkich badań jakości kształcenia w UMK. Zapewnienie bazy sprzętowej i przestrzeni dyskowej na potrzeby projektu.
  2. Integracja danych uzyskanych w dotychczas prowadzonych badaniach losów absolwentów, oceny zajęć dydaktycznych oraz satysfakcji studentów i pracowników. Połączenie systemów i narzędzi informatycznych, za pomocą których prowadzone badania, z Portalem Futuro.
  3. Przeszkolenie pracowników zaangażowanych w procesy dotyczące jakości kształcenia w zakresie obsługi baz i tworzenia widoków danych.
  4. Zbudowanie systemu dystrybucji informacji, dotyczących systemu jakości, w oparciu o procedury oraz określenie uprawnień dostępu.
  5. Przełożenie wprowadzenia efektywnego, nowoczesnego systemu informatycznego na zwiększenie zainteresowania badaniami w systemie jakości, usprawnienie przepływu informacji i skuteczność zarządzania procesami kształcenia w Uczelni.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020