ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Hospitacja zajęć dydaktycznych

Widok z góry na biały stół na którym leżą notatki, długopisy, telefon. Ponad nim cztery ręce stykające sie piąstkami.

Procedura służy zarządzaniu i koordynacji procesem nadzoru merytorycznego i oceny realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia. Działania w niej realizowane służą weryfikacji i doskonaleniu oferty dydaktycznej, ocenie procesu kształcenia, a także wykorzystywane są w ocenie okresowej nauczycieli akademickich.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 204 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 438 z późn. zm)

Załączniki do zarządzenia w formie edytowalnej:

Załącznik Nr 1/167/2021 (70 KB)

Załącznik Nr 2/167/2021 (66 KB)

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020