ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Ocena zajęć dydaktycznych

Procedura oceny zajęć dydaktycznych przez ich uczestników służy wdrażaniu rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia, a także jest wykorzystywana w ocenie pracy nauczycieli. Badanie dotyczy wszystkich prowadzonych w Uczelni zajęć dydaktycznych i przeprowadzane jest za pomocą systemu USOS.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 255 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 413 z późn. zm.)

 

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020