Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl
obrazek wiadomości: Jakościowe podsumowanie

Jakościowe podsumowanie

* o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia

Posiedzenie Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

Rekomendacje

Przekazanie rekomendacji Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia władzom rektorskim...

Semestr letni

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim.

Rekomendacje

Opracowanie i opublikowanie rekomendacji za rok akademicki 2021/2022.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020