Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl
obrazek wiadomości: Część zajęć w zmienionym trybie

Część zajęć w zmienionym trybie

* o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Ocena zajęć dydaktycznych

Uruchomienie badania dla zajęć prowadzonych w semestrze letnim i całym roku akademickim...

Zakończenie zajęć dydaktycznych

Zakończenie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Badanie losów absolwentów

Zakończenie badania, wygenerowanie raportów wstępnych.

Identyfikacja oczekiwań studentów

Zamknięcie badania i przekazanie danych analitykowi.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020