Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl
obrazek wiadomości: Rozpoczęcie badania oceny zajęć dydaktycznych

Rozpoczęcie badania oceny zajęć dydaktycznych

* o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Opracowanie działań doskonalących dla jednostek

Opracowanie zestawu działań doskonalących dla wydziałów (jednostek) wraz z...

Otwarcie kwestionariuszy ankiet badania oceny zajęć dydaktycznych

Otwarcie kwestionariuszy ankiet badania oceny zajęć dydaktycznych za semestr zimowy...

Raporty podsumowujące

Opublikowanie raportów zbiorczych na stronie wydziałów  (jednostek)...

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020