Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl
obrazek wiadomości: Rektor o jakości kształcenia na UMK

Rektor o jakości kształcenia na UMK

* o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Ocena zajęć dydaktycznych

Otwarcie kwestionariuszy ankiet badania oceny zajęć dydaktycznych za semestr zimowy...

Ocena zajęć dydaktycznych

Analiza raportów wydziałowych i opracowanie rekomendacji zbiorczych przez Uczelnianą...

Ocena zajęć dydaktycznych

Zamieszczenie raportu ma stronie wydziału (jednostki); zorganizowanie spotkania ze studentami...

Ocena zajęć dydaktycznych

Analiza raportów wydziałowych i opracowanie rekomendacji zbiorczych przez Uczelnianą...

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020