Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl
obrazek wiadomości: Zgłaszanie propozycji działań doskonalących

Zgłaszanie propozycji działań doskonalących

* o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Badanie satysfakcji studentów i pracowników

Przekazanie, opracowanych przez analityka, raportów z badań dziekanom wydziałów...

Ocena zajęć dydaktycznych

Przekazanie raportów oceny zajęć dydaktycznych dziekanom wydziałów oraz...

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020