Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Raporty

Przygotowanie raportów wydziałowych przez koordynatorów i przekazanie...

Raporty

Przesłanie przez jednostki, raportów rocznych i harmonogramów wdrożenia...

Ocena zajęć dydaktycznych

Do 15 stycznia - ostateczna weryfikacja poprawności przyporządkowania przez jednostki...

Raporty

Zamieszczenie wydziałowych raportów rocznych zawierających harmonogramy działań...

Wszystkie wydarzenia

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020