Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl
obrazek wiadomości: Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

* o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Badanie satysfakcji studentów

Zamknięcie badania. Przekazanie danych analitykowi i archiwizacja zapisów.

Badanie satysfakcji pracowników

Zamknięcie badania. Przekazanie danych analitykowi i archiwizacja zapisów.

Identyfikacja oczekiwań studentów

Przekazanie raportów dziekanom i koordynatorom wydziałowym.

Nowy rok akademicki

Rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023.

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020