Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Badanie losów absolwentów

Zamknięcie badania losów absolwentów "3-4 lata po ukończeniu studiów"...

Ocena zajęć dydaktycznych

Uruchomienie badania oceny zajęć dydaktycznych za semestr letni i cały rok akademicki...

Zakończenie zajęć dydaktycznych

Zakończenie zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim i całym roku akademickim...

Badanie losów absolwentów

Zamknięcie badania absolwentów "6 m-cy po zakończeniu studiów". Wygenerowanie...

Wszystkie wydarzenia

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020