Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Badanie losów absolwentów

Rozpoczęcie zbierania deklaracji udziału w badaniach losów absolwentów...

Badanie losów absolwentów

Rozpoczęcie wysyłki do absolwentów kwestionariuszy badania "6 m-cy po" przez...

Badanie satysfakcji pracowników

Otwarcie badania satysfakcji pracowników.

Ocena zajęć dydaktycznych

Do 28 maja - ostateczna weryfikacja poprawności przyporządkowania przez jednostki dydaktyczne...

Wszystkie wydarzenia

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020