Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Badanie satysfakcji pracowników

Instrukcja dla Analityka z Działu Kształcenia (Toruń)

Instrukcja dla Działu Kształcenia (Toruń)

Instrukcja dla Działu Promocji i Komunikacji

Instrukcja dla Dziekana Wydziału/Dyrektora Jednostki

Instrukcja dla HR NNA

Instrukcja dla JM Rektora

Instrukcja dla Kanclerza

Instrukcja dla Koordynatora Wydziału/Jednostki ds. Jakości Kształcenia

Instrukcja dla Pracownika

Instrukcja dla Prorektora ds. Kształcenia

Instrukcja dla Rady Dziekańskiej

Instrukcja dla Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

Instrukcja dla Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego

Instrukcja dla Wydziałowej Rady/Rady Jednostki ds. Jakości Kształcenia

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020