ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Badanie satysfakcji pracowników

Widok z góry na szary drewniany stół i ręce pracującego mężczyny. Przed nim otwarty laptop, tablet, filiżańka kawy i doniczka z zieloną rośliną.

Celem procedury badania satysfakcji pracowników jest doskonalenie jakości kształcenia i organizacji pracy na Uniwersytecie, na podstawie wyników badania pracowników w zakresie ich zadowolenia z wizerunku, władz Uniwersytetu, bezpośredniego przełożonego, współpracy, komunikacji, warunków pracy, wynagrodzenia i możliwości rozwoju.

Przepis szczegółowy: Zarządzenie Nr 210 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie procedury badania satysfakcji pracowników na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2023 r., poz. 379)

INSTRUKCJE

Procedura działań antymobbingowych na UMK

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020