Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Ocena zajęć dydaktycznych

Do 15 października trwa ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim i całym roku akademickim 2022/2023. Wystarczy kilka minut, aby odpowiedzieć na pytania.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ku najwyższej jakości

Szanowni Państwo,

w ramach funkcjonującego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy w roku 2022 zostały przeprowadzone badania w systemie jakości w obszarach: oceny zajęć dydaktycznych, satysfakcji pracowników i satysfakcji studentów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rada dla lepszego kształcenia

17 marca odbyło się coroczne spotkanie JM Rektora UMK z przedstawicielami Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia. Poświęcone było omówieniu wyników systemowych pomiarów realizowanych w poprzednim roku akademickim oraz rekomendacji, które wypracowali członkowie Rady na podstawie uzyskanych wyników.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zgłoś propozycję!

Zgłoś propozycję!  Zgłoś Swój pomysł!

 

więcej informacji

Archiwum

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020