Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Planowane akredytacje PKA w roku akademickim 2023/2024

Kierunki wyznaczone do oceny programowej w roku akademickim 2023/2024
Lp. Wydział Kierunek studiów Kwartał
1. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej automatyka i robotyka IV 2023
2. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych medioznawstwo IV 2023
3. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych psychologia IV 2023
4. Wydział Filozofii i Nauk Społecznych socjologia IV 2023
5. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania finanse i rachunkowość I 2024
6. Wydział Nauki o Zdrowiu fizjoterapia I 2024
7. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej informatyka stosowana I 2024
8. Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych weterynaria I 2024
9. Wydział Chemii chemia kosmetyczna II 2024
10. Wydział Lekarski kierunek lekarski II 2024
Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020