ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Akredytacje w roku akademickim 2021/2022

Wyznaczenia do oceny programowej w roku akademickim 2021/2022
Lp. Wydział Kierunek studiów Kwartał
1. Matematyki matematyka IV 2021
2. Matematyki matematyka stosowana I 2022
Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020