Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Jakościowe podsumowanie

Zdjęcie ilustracyjne
Rektor UMK prof. Andrzej Sokala spotkał się z prof. Arkadiuszem Karwackim i prof. Rafałem Hafferem, by omówić wyniki oceny zajęć dydaktycznych oraz rekomendacje służące dalszej poprawie jakości kształcenia fot. fot. Andrzej Romański

Podczas corocznego spotkania z przedstawicielami Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia JM Rektor UMK przyjął sprawozdanie z realizacji badania oceny zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 i rekomendacje wypracowane przez Radę.

22 marca prof. dr hab. Andrzej Sokala spotkał się z dr. hab. Arkadiuszem Karwackim, prof. UMK (przewodniczącym Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia) i dr. hab. Rafałem Hafferem, prof. UMK (wiceprzewodniczącym Rady). Podczas spotkania omówione zostały ogólne statystyki przeprowadzonej oceny (w postaci zwrotności czy średnich ocen), ale także podstawowe problemy wraz ze stosownymi rekomendacjami działań naprawczych.

Wyniki badania i rekomendacje są dostępne na stronie www.jakosc.umk.pl.
fot. Andrzej Romański

Zwrócono uwagę na wyraźną poprawę zwrotności w badaniu; z 11,33 proc. na 16,90 proc. (szczególnie warta podkreślenia jest poprawa zwrotności na Wydziałach Lekarskim i Farmaceutycznym) oraz na utrzymującą się wysoką średnią oceny zajęć prowadzonych na UMK (4,61).

Jednocześnie przeprowadzony pomiar ujawnił m.in.:

  • potrzebę doprecyzowania systemów nagradzania najlepszych nauczycieli akademickich za pracę dydaktyczną;
  • potrzebę dowartościowania dydaktyki w całokształcie aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • konieczność modyfikacji procedury hospitacyjnej;
  • konieczność usprawnień w zakresie reakcji władz wydziałów i jednostek w przypadkach niskich ocen i negatywnych komentarzy dokonanych wobec pracy wybranych (nielicznych) nauczycieli;
  • potrzebę szkoleń dydaktycznych dla nowo zatrudnianych pracowników i doktorantów prowadzących zajęcia;
  • konieczność  zmiany stawek dla praktyków zatrudnianych do prowadzenia zajęć.

Rada rekomenduje ponadto rozwinięcie współpracy z samorządem studenckim na rzecz promocji udziału studentów w ocenie zajęć dydaktycznych.

Wyniki badania i rekomendacje są dostępne na stronie: https://www.jakosc.umk.pl/system/rekomendacje-uczelnianej-rady/

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020