Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Jakościowe podsumowanie

Studenci podczas wykładów przed tablicami, na których zapisano obliczenia
fot. fot. Andrzej Romański

Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia podsumowała badania w systemie jakości, które były prowadzone w roku akademickim 2021/2022.

W ramach Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu, w roku akademickim 2021/2022 przeprowadzono badania satysfakcji studentów i pracowników, badanie losów absolwentów oraz ocenę zajęć dydaktycznych. Wyniki badań w systemie jakości zostały przekazane na wydziały oraz do jednostek dydaktycznych Uniwersytetu, gdzie posłużą dalszym działaniom na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

W trakcie tegorocznej oceny zajęć dydaktycznych wyniki badania było monitorowane na bieżąco. Dzięki temu władze Uczelni i jednostek szybko reagowały na komentarze studentów i podejmowały działania naprawcze jeszcze przed zamknięciem kwestionariuszy ankiet.

Analiza i  tworzenie wizualizacji danych odbywa się w programie Power BI, służącym przechowywaniu i opracowywaniu wyników wszystkich badań w systemie jakości prowadzonych na UMK. Platforma służy integracji danych uzyskanych w dotychczas prowadzonych badaniach losów absolwentów, zajęć dydaktycznych oraz satysfakcji studentów i pracowników. System zapewnia sprawną dystrybucję informacji, umożliwiająca skuteczne zarządzanie procesami kształcenia w Uczelni.

Tytuł projektu: Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Zadanie 13 "Moduł 6 – Portal badania jakości na UMK

Więcej informacji o projekcie: https://www.jakosc.umk.pl/doskonalenie/projekt-portal-badania-jakosci-na-umk/

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020