Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Ku najwyższej jakości

Prof. dr hab. Andrzej Sokala - zdjęcie portretowe
Prof. dr hab. Andrzej Sokala fot. fot. Andrzej Romański

Szanowni Państwo,

w ramach funkcjonującego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i Organizacji Pracy w roku 2022 zostały przeprowadzone badania w systemie jakości w obszarach: oceny zajęć dydaktycznych, satysfakcji pracowników i satysfakcji studentów.

Pragnę poinformować, że na podstawie przeprowadzonych w 2022 roku badań, Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia określiła podstawowe problemy i potrzeby zgłaszane przez pracowników i studentów.  Wykorzystując uzyskane wyniki Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia przygotowała rekomendacje, stanowiące zbiór propozycji działań naprawczych, oczekiwanych przez społeczność akademicką.

Załączona prezentacja przedstawia najważniejsze postulaty zgłoszone przez pracowników i studentów.

Z zadowoleniem dostrzegam coraz większe zaangażowanie uczestników badania w sprawy Uczelni, wyrażające się w udziale w badaniach, ocenianiu poszczególnych aspektów funkcjonowania Uniwersytetu, zgłaszaniu uwag i propozycji.

Przedstawione w badaniach postulaty posłużą za podstawę prac, mających na celu budowanie kultury jakości, której składowymi są dobra atmosfera i wysoka efektywność pracy, zadowolenie i zmotywowanie pracowników i studentów, efekty ekonomiczne oraz dbałość o prestiż Uniwersytetu.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor UMK

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020