Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Ocena zajęć dydaktycznych

Dwie osoby na tle ścianki z logo UMK trzymają tabliczki
Komentarze i opinie studentów i studentek wpłyną m.in. na docenienie najlepszych nauczycieli fot. fot. Andrzej Romański

Do 15 października trwa ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych w semestrze letnim i całym roku akademickim 2022/2023. Wystarczy kilka minut, aby odpowiedzieć na pytania.

Zebrane podczas ewaluacji wyniki pomogą wykładowcom ulepszać ich pracę, a władzom poszczególnych jednostek uczelni doskonalić proces kształcenia. Cykliczne przeprowadzanie ankiet pozwala uczestnikom i uczestniczkom zajęć na wyrażanie swojej opinii. Komentarze i opinie studentów i studentek wpłyną na docenienie najlepszych nauczycieli. Osoba wypełniająca ankietę sama decyduje, czy komentarz będzie ukryty, czy widoczny dla wykładowcy. Ukryte uwagi trafią bezpośrednio do dziekanów wydziałów - z tej możliwości należy korzystać przede wszystkim wtedy, gdy nie jest dostępna inna forma zgłoszenia problemów.

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie USOS (https://usosweb.umk.pl/) lub w aplikacji Mobilny USOS UMK. Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 15 października 2023 r. Udział w badaniu zajmuje kilka minut.

 

Analiza i  tworzenie wizualizacji danych uzyskanych w badaniu oceny zajęć dydaktycznych odbywa się w programie Power BI, służącym przechowywaniu i opracowywaniu wyników wszystkich badań w systemie jakości, prowadzonych na UMK. System zapewnia sprawną dystrybucję informacji, umożliwiającą skuteczne zarządzanie procesami kształcenia w uczelni.

Opis projektu: https://www.jakosc.umk.pl/doskonalenie/projekt-portal-badania-jakosci-na-umk/

Tytuł projektu: "Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Zadanie 13 "Moduł 6 – Portal badania jakości na UMK"

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020