Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Badanie satysfakcji pracowników

Kwitnące drzewa magnolii przed budynkiem Collegium Maius w Toruniu
fot. Andrzej Romański

Rusza badanie satysfakcji pracowników na UMK

6 maja 2024 r. rusza badanie satysfakcji pracowników na UMK. Celem badania jest zebranie opinii na temat różnych aspektów pracy na Uczelni. Informacja zwrotna umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron Uczelni oraz będzie wykorzystana do poprawy satysfakcji zawodowej pracowników, sprawniejszego zarządzania i poprawy warunków pracy.

Kwestionariusz ankiety otrzyma każda upoważniona do badania osoba na swoje uniwersyteckie imienne konto pocztowe. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Badanie potrwa do 30 września 2024 r.

Badanie satysfakcji pracowników jest przeprowadzane na podstawie zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 24 października 2023 r.

pozostałe wiadomości

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020