Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Szkolenia – “Nowoczesne metody dydaktyczne”

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu: Doskonałość dydaktyczna uczelni
Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
Całkowita wartość projektu: 877 870,03 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 739 868,85 zł

Szkolenia są przeznaczone dla nauczycieli akademickich UMK spełniających poniższe kryteria naboru.

Kryteria naboru uczestników:

UWAGA: Pierwszeństwo przyjęcia do grupy szkoleniowej będą miały osoby, które nie korzystały dotąd z innego wsparcia w ramach projektu “Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

Uczestnicy są zobligowani do wyboru jednego 30-godzinnego szkolenia z listy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenia odbędą się w Toruniu. Szczegóły dotyczące miejsc, w których zostaną przeprowadzone szkolenia, będą określone w późniejszym czasie.

Rekrutacja potrwa do 31 stycznia 2023 r.

Limit osób w grupie – 15

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Świerad (j.swierad@umk.pl, tel. 56 611 49 07)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Nowoczesne metody dydaktyczne – Gry dydaktyczne

Moduły Prowadząca Wymiar godzin dydaktycznych Terminy
Dydaktyka ogólna dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK 5 02.03.2023, godz. 14:00-18:00
Dydaktyka szczegółowa – gry dydaktyczne dr Kinga Majchrzak-Ptak 20 09.03.2023, godz. 14:00-18:00, 23.03.2023, godz. 14:00-18:00, 20.04.2023, godz. 14:00-18:00, 27.04.2023, godz. 14:00-18:00
Emisja głosu dr Iwona Murawska 5 16.03.2023, godz. 14:00-18:00

Nowoczesne metody dydaktyczne – Design thinking

Moduły Prowadząca/-y Wymiar godzin dydaktycznych Terminy
Dydaktyka ogólna dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK 5 03.03.2023, godz. 9:45-13:45
Dydaktyka szczegółowa – Design thinking dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK 20 10.03.2023, godz. 9:45-13:45, 17.03.2023, godz. 9:45-13:45, 24.03.2023, godz. 9:45-13:45, 31.03.2023, godz. 9:45-13:45
Emisja głosu mgr Lucyna Śmieszek – Formela 5 14.04.2023, godz.9:45-13:45

Nowoczesne metody dydaktyczne – Mentoring

Moduły Prowadząca Wymiar godzin dydaktycznych Terminy
Dydaktyka ogólna dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK 5 21.03.2023, godz. 16:00-20:00
Dydaktyka szczegółowa – mentoring mgr Małgorzata Błaszczak 20 28.03.2023, godz. 16:00-20:00, 04.04.2023, godz. 16:00-20:00, 18.04.2023, godz. 16:00-20:00, 25.04.2023, godz. 16:00-20:00
Emisja głosu dr Iwona Murawska 5 14.03.2023, godz. 16:00-20:00

Nowoczesne metody dydaktyczne – Zdalnie – biernie czy aktywnie?

Moduły Prowadząca Wymiar godzin dydaktycznych Terminy
Dydaktyka ogólna dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK 5 24.03.2023, godz. 16:00-20:00
Dydaktyka szczegółowa – projektowanie e-tivities oraz budowanie warsztatu narzedziowego dydaktyka akademickiego mgr Joanna Buczyńska 20 27.03-02.04.2023 – 12h zdalnie asynchronicznie, 21.04.2023 godz. 16:00-20:00 – w pracowni komputerowej, 28.04.2023, godz. 16:00-20:00 – zdalnie synchronicznie
Emisja głosu dr Iwona Murawska 5 17.03.2023, godz. 16:00-20:00

Nowoczesne metody dydaktyczne – Coaching w pracy dydaktycznej

Moduły Prowadząca Wymiar godzin dydaktycznych Terminy
Dydaktyka ogólna dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK 5 12.05.2023, godz. 10:00-14:00
Dydaktyka szczegółowa – coaching w pracy dydaktycznej dr Agnieszka Furmańska – Maruszak 20 19.05.2023, godz. 10:00-14:00, 26.05.2023, godz. 10:00-14:00, 02.06.2023, godz. 10:00-14:00, 16.06.2023, godz. 10:00-14:00
Emisja głosu mgr Lucyna Śmieszek – Formela 5 21.04.2023, godz.10:00-14:00

Nowoczesne metody dydaktyczne – Metody problemowe

Moduły Prowadząca Wymiar godzin dydaktycznych Terminy
Dydaktyka ogólna i wprowadzenie metod problemowych dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK 10 17.05.2023, godz. 16:00-20:00, 24.05.2023, godz. 16:00-20:00
Dydaktyka szczegółowa – metody problemowe mgr Krzysztof Strzemeski 10 31.05.2023, godz. 16:00-20:00, 13.06.2023, godz. 16:00-20:00
Gry dydaktyczne dr Kinga Majchrzak – Ptak 5 15.06.2023, godz. 16:00-20:00
Emisja głosu mgr Lucyna Śmieszek – Formela 5 26.04.2023, godz. 16:00-20:00

SALE SZKOLENIOWE

Nowoczesne metody dydaktyczne – Gry dydaktyczne

Nowoczesne metody dydaktyczne – Design thinking

Nowoczesne metody dydaktyczne – Mentoring

Nowoczesne metody dydaktyczne – Zdalnie – biernie czy aktywnie?

Nowoczesne metody dydaktyczne – Coaching w pracy dydaktycznej

Nowoczesne metody dydaktyczne – Metody problemowe

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020