Kontakt ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 42 91
+48 56 611 49 07
e-mail: jakosc@umk.pl

Szkolenia wspierające działania w systemie jakości

Logotypy: Fundusze Europejskie – Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska – Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu: Doskonałość dydaktyczna uczelni
Okres realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 30.09.2023 r.
Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
Całkowita wartość projektu: 877 870,03 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 739 868,85 zł

Szkolenia są realizowane we współpracy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Wsparcia i Rozwoju Osobistego.

Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich pracowników UMK spełniających poniższe kryteria naboru.

Kryteria naboru uczestników:

UWAGA: Pierwszeństwo przyjęcia do grupy szkoleniowej będą miały osoby, które nie korzystały dotąd z innego wsparcia w ramach projektu “Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

Uczestnicy są zobligowani do wyboru i zrealizowania trzech szkoleń z listy w ramach dowolnej grupy.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń.

Szkolenia odbędą się w Toruniu. Szczegóły dotyczące miejsc, w których zostaną przeprowadzone szkolenia, będą określone w późniejszym czasie.

Rekrutacja potrwa do 31 stycznia 2023 r.

Limit osób w grupie – 10

Osoba do kontaktu: mgr Joanna Świerad (j.swierad@umk.pl, tel. 56 611 49 07)

Formularz zgłoszeniowy

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Tytuł szkolenia Prowadząca/-y Terminy- grupa I Terminy- grupa II Terminy- grupa III Terminy- grupa IV Terminy- grupa V Terminy- grupa VI
Work life balance dr Jolanta Jaworska 22.02.2023, godz. 15:00-19:00 24.03.2022, godz. 13:00-17:00 17.04.2023, godz. 9:00-13:00 20.02.2023, godz. 14:00-18:00 17.04.2023, godz. 14:00-18:00 29.05.2023, godz. 9:00-13:00
Rozwój przez coaching dr Agnieszka Furmańska-Maruszak 07.06.2023, godz. 13:30-17:30 14.06.2023, godz. 15:00-19:00 19.06.2023, godz. 10:00-14:00 29.05.2023, godz. 10:00-14:00 06.06.2023, godz. 10:00-14:00 28.06.2023, godz. 10:00-14:00
Stres- przyczyny, skutki, profilaktyka dr Jolanta Jaworska 08.02.2023, godz. 13:00-17:00 15.05.2023, godz. 15:00-19:00 20.03.2023, godz. 9:00-13:00 20.02.2023, godz. 9:00-13:00 20.03.2023, godz. 14:00-18:00 29.05.2023, godz. 14:00-18:00
Job crafting- jak odnaleźć szczęście w pracy? mgr Anna Mielczarek-Taica 09.03.2023, godz. 12:00-16:00 19.04.2023, godz. 11:15-15:15 16.05.2023, godz. 15:00-19:00 23.03.2023, godz. 11:15-15:15 10.05.2023, godz. 11:15-15:15 26.04.2023, godz. 13:00-17:00
Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów dr Bartłomiej Chludziński 21.02.2023, godz. 10:00-14:00 21.03.2023, godz. 14:00-18:00 21.04.2023, godz. 10:00-14:00 27.02.2023, godz. 10:00-14:00 10.03.2023, godz. 10:00-14:00 22.05.2023, godz. 10:00-14:00
Relaksacja neuromięśniowa z elementami automobilizacji stawowej prof. dr hab. Piotr Błajet 08.05.2023, godz. 13:00-15:15 oraz 22.05.2023, godz. 14:00-15:30 12.06.2023, godz. 16:00-18:15 oraz 19.06.2023, godz. 16:00-17:30 24.05.2023, godz. 9:00-11:15 oraz  31.05.2023, godz. 9:00-10:30 15.05.2023, godz. 10:00-12:15 oraz  29.05.2023, godz. 10:00-11:30
Techniki relaksacji ruchowo-oddechowej mgr Zofia Berlikowska 09.02.2023, godz. 9:00-10:30, oraz 24.02.2023, godz. 9:00-11:15 09.03.2023, godz. 9:00-10:30 oraz 23.03.2023, godz. 9:00-11:15 12.04.2023, godz. 18:00-19:30 oraz 19.04.2023, godz. 18:00-20:15 06.04.2023, godz. 09:00-10:30 oraz 20.04.2023, godz. 09:00-11:15 10.05.2023, godz. 18:00-19:15 oraz 17.05.2023, godz. 18:00-20:30 11.05.2023, godz. 09:00-10:30 oraz 01.06.2023, godz. 09:00-11:15
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi dr Bartłomiej Chludziński, dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK 24.02.2023, godz. 10:00-14:00 03.03.2023, godz. 10:00-14:00 20.03.2023, godz. 10:00-14:00 08.05.2023, godz. 14:00-18:00

SALE SZKOLENIOWE

Work life balance

Rozwój przez coaching

Stres – przyczyny, skutki, profilaktyka

Job crafting – jak odnaleźć szczęście w pracy?

Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Relaksacja neuromięśniowa z elementami automobilizacji stawowej

Techniki relaksacji ruchowo-oddechowej

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

 

Logo Fundusze Europejskie - Rzeczposoplita Polska - Unia Europejska

Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II-modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z306/18 współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020